Quotes

It may help to think of language as a great field of word plants. Whenever most people focus their attention on one subject, it´s like a great dose of fertilizer and rain on that portion of the field. Existing words grow and flower into new meanings. Nouns sprout verbs.

- Allan Metcalf  (American linguist)

Hope is the thing
With feathers
That perches in the soul,
And sings the tune
Without the words
And never stops at all.

Have you got a brook in your little heart,
Where bashful flowers blow,
And blushing birds go down to drink,
And shadows tremble so ?

- Emily Dickinson ( Am.poet 1830 - 1886)

A man does what he must - in spite of personal consequences, in spite of obstacles and dangers and pressures - and that is the basis of all human morality.

- Sir Winston Churchill

PREKLADY


Ponúkam preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny/češtiny do angličtiny. 

V prípade potreby vypracujem a zašlem cenovú ponuku.

Jednotkou pri výpočte ceny za preklad je normostrana.
Čo je normostrana (NS) ? Potrebujete vypočítať počet normostrán vášho textu ?

Zákazku (objednávku) prijímam e-mailom na kanianska@interpreting.sk.
Vyhotovený preklad odovzdám e-mailom alebo na CD či vytlačené v papierovej forme, podľa dohody.

Hlavná špecializácia :

 • energetika
 • elektrotechnika
 • stavebníctvo
 • strojárstvo
 • železnice
 • automobilový priemysel
 • medicína, psychológia, medicínska technika
 • požiarna ochrana, BOZP
 • životné prostredie a odpadové hospodárstvo
 • sociálne služby
 • školstvo
 • ekonomika
 • financie
 • právo, legislatíva
 • reality, development
 • obchod
 • turistický ruch
 • umenie, výtvarné a iné 

Pozn. : Úradné preklady (s pečiatkou) nevykonávam.

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk