Preklady

Preklady z angličtiny/češtiny/nemčiny do slovenčiny a naopak.

Zabezpečujem v prípade požiadavky proofreading - korekciu textu rodeným hovorcom anglického jazyka.

Obratom vypracujem cenovú ponuku.
  

Jednotkou pri výpočte ceny za preklad je normostrana (zdrojové slovo).

Zákazku (objednávku) prijímam e-mailom na kanianska@interpreting.sk alebo telefonicky na  0903216307.

Čo je normostrana (NS) ? Potrebujete vypočítať počet normostrán vášho textu ? Čo je zdrojové slovo?

PROOFREADING - je korekcia anglického textu rodeným hovorcom anglického jazyka. Predložený text na korekciu musí byť preložený na úrovni profesionálneho prekladateľa do anglického jazyka.
Ponúkam túto službu pre skvalitnenie Vašich anglických textov. V tejto oblasti spolupracujem s írskou proofreaderkou, ktorá žije na Slovensku a má skúsenosti s korekciou textov prekladaných zo slovenčiny do angličtiny. Zväčša vhodné pre texty určené na publikovanie, buď v tlači alebo na webových stránkach, portáloch a pod.

Reklamné texty prekladám za zvýšenú sadzbu, pretože v stručnom, zhustenom texte treba zachovať myšlienky, čo je veľmi náročné. V prípade tohto druhu textu odporúčam vykonať preklad spolu s proofreadingom (korektúrou).

Príklady zákaziek podľa konkrétnych odborov:

Najmä pre tieto oblasti : energetika, elektrotechnika, stavebníctvo, strojárstvo, železnice, automobilový priemysel, medicínska technika, požiarna ochrana, BOZP

Napr. technické správy, techn. špecifikácie, manuály k strojom a  prístrojom,technické texty na webstránky (možnosť proofreadingu - korekcie rodeným hovorcom).

Napr. :  preklad materiálu určený pre cezhraničné partnerstvo EURES - T Beskydy,
          preklad príručky o sociálnom podnikaní

 

Preklady pre Ministerstvo životného prostredia SR - podklady pre zasadnutie Monitorovcieho výboru pre Operačný program Životné prostredie   - 440 normostrán, vytvorenie glosára pre túto oblasť.
Lesy SR - preklad výročných správ.

Preklady podkladov pre tréningové školenia. Vytvorenie glosára pre túto oblasť.  

Preklady textov týkajúcich sa psychológie, ošetrovateľstva a pôrodníctva , medicínskej techniky.
Preklad slovníka pojmov v ošetrovateľstve. 
Preklad série článkov o pracovnej spokojnosti sestier. 

Preklad propagačných materiálov ohľadom turistických atrakcií na Slovensku.
Pri preklade propagačných materiálov je možnosť proofreadingu - korekcie textov rodeným hovorcom.  
 

Reklamné texty prekladám za zvýšenú sadzbu, pretože v stručnom, zhustenom texte treba zachovať myšlienky.
Odporúčam aj proofreading (korekciu) rodeným hovorcom.

 

Preklady pre agentúry - rôzne odbory, najmä technické preklady

Preklad podkladov pre školenia osobnostného rozvoja,  preklad článkov a interview do časopisov.      

Preklad pre občiansku iniciatívu SOS Bratislavský hrad - listu pre UNESCO a tlačovej správy
Preklad podkladov pre projekt výstavby nemocnice v Afganistane.