Preklady

od 10

Ponúkam preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny/češtiny do angličtiny.
Ponúkam PROOFREADING - korekciu textu rodeným hovorcom anglického jazyka.
Ponúkam preklady z českého do slovenského jazyka a zo slovenského do českého jazyka. 
V prípade potreby vypracujem a zašlem cenovú ponuku.  
Jednotkou pri výpočte ceny za preklad je normostrana alebo zdrojové slovo, podľa dohody.

Zákazku (objednávku) prijímam e-mailom na kanianska@interpreting.sk alebo telefonicky na  0903216307.

Čo je normostrana (NS) ? Potrebujete vypočítať počet normostrán vášho textu ? Čo je zdrojové slovo?

Aký je proces pri zadávaní prekladu?
Zvyčajne prebehne nasledujúci proces pri zadávaní prekladu :
1)    e-mailom pošlete text na preklad (žiadosť o cenovú ponuku) s uvedením cca v akom termíne ho potrebujete (následne sa odvíja cena od toho, či je to expres, bežný termín, dlhší termín);
2)    po prezretí textu vypočítam počet normostrán a pošlem cenovú ponuku: počet NS x cena za 1 NS (cena podľa rozsahu textu, odbornej náročnosti, termínu dodania)
3)    potvrdíte, či objednávate preklad za dohodnutých podmienok,  
spolu s objednaním zašlete Vaše fakturačné údaje + dohodne sa splatnosť faktúry;
Pozn. : Pri rozsiahlejšom preklade sa dohodne zálohová platba (zvyčajne cca 30 %) za
            protiplnenie napr. zaslanie 30 % vyhotoveného prekladu.
4)    potvrdím objednávku; teda objednávka bola uzatvorená za dohodnutých podmienok
5)    po vyhotovení prekladu zašlem spolu s prekladom faktúru;
6)    po obdržaní prekladu po uplynutí dohodnutej doby splatnosti uhradíte faktúru na číslo účtu, ktoré je uvedené vo faktúre.

PROOFREADING - je korekcia anglického textu rodeným hovorcom anglického jazyka. Predložený text na korekciu musí byť preložený na úrovni profesionálneho prekladateľa do anglického jazyka.
Ponúkam túto službu pre skvalitnenie Vašich anglických textov. V tejto oblasti spolupracujem s írskou proofreaderkou, ktorá žije na Slovensku a má skúsenosti s korekciou textov prekladaných zo slovenčiny do angličtiny. Zväčša vhodné pre texty určené na publikovanie, buď v tlači alebo na webových stránkach, portáloch a pod.

Reklamné texty prekladám za zvýšenú sadzbu, pretože v stručnom, zhustenom texte treba zachovať myšlienky, čo je častokrát náročné. Keďže ide o image Vašej firmy, odporúčam nielen preklad, ale aj korekciu textu (tzv. proofreading) rodeným hovorcom.


Špecifiká prekladov a príklady konkrétnych zákaziek podľa odborov :

Robím preklady hlavne pre tieto oblasti : energetika,elektrotechnika, stavebníctvo, strojárstvo, železnice, automobilový priemysel, medicínska technika, požiarna ochrana, BOZP

Technické správy, techn. špecifikácie, listy, emaily, manuály k prístrojom, strojom, technické texty na webstránky (možnosť proofreadingu - korekcie rodeným hovorcom).
 

Preklad materiálu určený pre cezhraničné partnerstvo EURES - T Beskydy
Preklad príručky o sociálnom podnikaní
 

Preklady pre Ministerstvo životného prostredia SR - podklady pre zasadnutie Monitorovcieho výboru pre Operačný program Životné prostredie   - 440 normostrán, vytvorenie glosára pre túto oblasť.
Lesy SR - preklad výročných správ.

Preklady podkladov pre tréningové školenia. Vytvorenie glosára pre túto oblasť.  

Preklady textov týkajúcich sa psychológie, ošetrovateľstva a pôrodníctva , medicínskej techniky.
Preklad slovníka pojmov v ošetrovateľstve. 
Preklad série článkov o pracovnej spokojnosti sestier. 

Preklad propagačných materiálov ohľadom turistických atrakcií na Slovensku.
Pri preklade propagačných materiálov je možnosť proofreadingu - korekcie textov rodeným hovorcom.   

Reklamné texty prekladám za zvýšenú sadzbu, pretože v stručnom, zhustenom texte treba zachovať myšlienky, čo je častokrát náročné.
Odporúčam nielen preklad, ale aj korekciu textu (tzv. proofreading) rodeným hovorcom.
 

Preklady pre agentúry - rôzne odbory, najmä technické preklady

Preklad podkladov pre školenia osobnostného rozvoja,  preklad článkov a interview do časopisov.      

Preklad pre občiansku iniciatívu SOS Bratislavský hrad - listu pre UNESCO a tlačovej správy
Preklad podkladov pre projekt výstavby nemocnice v Afganistane