Výpočet normostrán /zdrojových slov

Jednotkou pri výpočte ceny za preklady je normostrana alebo zdrojové slovo.

Normostranou (NS) sa rozumie 1800 znakov vrátane medzier medzi slovami. (1800 úderov na klávesnici (30 riadkov po 60 úderoch)).
Počet normostrán sa určuje napríklad v textovom editore Dokumenty Google  pomocou funkcie Nástroje >Počet slov alebo pomocou klávesovej skratky (Ctrl+Shift+C).
 V texovom editore Microsoft Word sú dve možnosti:
Kliknite na Posúdiť >Počet slov  alebo kliknite vľavom dolnom rohu na záložku Slová a zobrazí sa vám štatistika.
Spočítajú sa položky Slová Znakov (bez medzier) a vydelí sa 1800.

Zdrojové slovo je slovo v zdrojovom texte ( napríklad pri preklade zo slovenčiny do angličtiny je to slovo v slovenskom texte).
Počet zdrojových slov sa určuje v textovom editore Dokumenty Google Nástroje>Počet slov >> Slová (Ctrl+Shift+C), alebo Microsoft Word - pomocou funkcie Posúdiť>Počet slov >> Slov
Dva príklady MS WORD
Výpočet normostrán- preklady Normostrany preklady

Príklad aj pre Google docs:

Normostrany preklady - dokumenty google